Ang Pangunahing Listahan ng Social Media Metrics (at Template ng Ulat)

Ang Pangunahing Listahan ng Social Media Metrics (at Template ng Ulat)

Ang numero ay mas malakas kaysa sa salita. Iyan ang totoo. Pero pagdating sa social media, anong katotohanan ang kaya mong dalhin para mapatunayan na ang iyong social marketing strategy ay matagumpay na gumagana? Ang sagot ay nasa loob ng iyong  abilidad na sukatin ang resulta ng iyong social media campaigns. Bilang isang digital marketing practitioner, kailangan mong ipakita  ang halaga ng gawa mo at magpatuloy sa pagpapalago bilang isang eksperto sa social media marketing. 

Dito sa artikulo, tatalakayin natin ang:

 • Mga bagay sa social media metrics  at kanilang kahalagahan 
 • Ang dalawang pangunahing grupo ng social media metrics.
 • Pagsisid sa mga kakaibang katangian ng pagsukat ng iyong  resulta sa kabila ng limang pinakakilalang mga social media platform.
 • Mabilis na pagbahagi ng mga takeaway at isang libreng social media metrics template para sa pagsisimula ng iyong social media campaign.

Handa ka na ba sa paggawa ng isang social media impression? 

Talaan ng Nilalaman

Ano ang mga Social Media Metrics?

Category #1: Social Media Engagement Metrics

Category #2: Social Media Advertising Metrics

Category #3: Facebook Metrics

Category #4: Instagram Metrics

Category #5: Twitter Metrics

Category #6: LinkedIn Metrics

Category #7: YouTube Metrics

Category #8: Negative Metrics

Download ang Libreng Social Media Metrics TemplateAno ang mga Social Media Metrics?

Ang social media metrics ay ang mga datos na ginagamit para masuri ang pagiging epektibo ng mga social media campaign. Ang datos na ito ay nagsusuri ng kontribusyon ng social media activity patungo sa kabuuang marketing strategy at ng revenue ng company. Ang mga metrics na ito ay nakatutulong na suriin kung paano ka naging matagumpay sa pag-abot ng layunin sa social space at magbigay ng pananaw para mapabuti ang sosyal mong pakikinig.

Ang kahalagahan ng social media metrics

Ang social media metrics ay mahalaga dahil sila ang mga Key Performance Indicator mo, o mga social media KPI, sa pagsusuri ng pagiging epektibo ng iyong kabuuang istratehiya. Sa pagsusubaybay ng mga metrics na ito ay makakatulong sa iyo na patunayan ang iyong madiskarteng desisyon at pagbutihin ang pagtutulungan sa pagitan ng mga departamento, halimbawa, sa sales. Bilang karagdagan, ang pagmamasid sa social media metrics ay papayagan kang:

 

 1. Ipakita kung paano ang trabaho mo ay may impacted revenue.
 2. Bigyang-kahulugan ang iyong social media conversion rate kayang maiugnay sa mga online campaign mo.
 3. Matutunan patungkol sa iyong madla. Ang metrics sa social media ay kayang magpinta ng matingkad na profile picture ng online follower niyo. Ang social media na nagmomonitor ng performance mo online ay makakatulong sa iyong magbigay ng liwanag sa kung anong uri ng content ng iyong mga prospect at kliyenteng gusto.
 4. Kalamayan sa epekto ng brand. Ang presensyang online ng isang company ay direktang may kinalaman sa kanyang awtoridad at pagkilala nito.  
 5. Gumawa ng layunin at kumilos nang mabilis. Kapag may bagay na di napatunayan na di gumagana, magsama-sama ulit at magsimula sa umpisa. Ang paggawa nito ang makatutulong makuha ang inaasam na bilang ng mga followers to para makapasok sa iyong sales funnel.

 

Gusto mong gumawa ng mahalagang marketing decisions base sa datos at ebidensya, hindi sa vanity metrics. Pagdating sa social media management, Anu-ano ang mga pinakamahahalagang social media metrics? Tayo na’t sumisid ng malalim para sa unang kategorya ng social media metrics upang subaybayan.

Category #1: Social Media Engagement Metrics

Ang mga user ay iba-iba ang pakikipag-ugnayan sa kabila ng pangkalahatang social media platforms. Subalit, sa kabila ng pakikipag-ugnayan ay maaring  maigrupo sa bilang ng mga engganyo—likes, shares, reposts, replies, at reaksyon. 

Kung ang iyong content ay nakakaengganyo, ibig sabihin nito ang iyong audience ay panandaliang nakikipag-ugnayan sa iyong content. At ito ay kapuri-puri hindi lang sa gumawa ka ng kamangha-mangha sa paggambala ng walang malay na pagscroll sa isang user. Ito rin ay isang imperatibo dahil ang content na ito ay nakakakuha ng authority score galing sa mga algorithm. Kaya naman, ito ay magdadala sa higher post reach at magbu-boost ng website traffic.

 

Pero tulad ng karamihan ng metrics, ang pag sasaalang-alang ng nag-iisang engagement metric ay hindi nagbibigay ng context na kailangan para gumawa ng kaalamang desisyon para sa iyong social media strategy. Tayo na’t tignan ang apat na pinakamahahalagang social media engagement metrics na maaring makagawa ng splash pagdating sa pagsusubaybay.

 • Amplification Rate
 • Applause Rate
 • Virality Rate
 • Average Engagement Rate

Habang nagmomonitor ng isang social media metric na maaring makatulong para gumawa ng mabilis na pagpapabuti at mag-ipon ng easy wins, ang pagkuha ng panoramic view ay mahalaga sa kahit anong digital marketing campaign. Ang pagtingin sa kabuuan ay mahusay na pagpa-plano ng istratehiya, pero kung titignan maigi sa isang partikular na metric ay talagang makakatulong maging maliksi at mabilis na iikot ang iyong istratehiya.

Metric #1: Amplification Rate

Ang amplification rate ay sinusukat ang ratio ng social shares per post hanggang sa total number ng iyong followers. Ang rate na ito ay sinusukat ang iyong content’s popularity at nirerepresenta kung gaano kalaki ang iyong online audience na gustong makisali sa iyong brand. Ang amplification rate ay maaaring makalkula sa pamamagitan ng pag-divide sa kabuuang bilang ng shares ng iyong post na pinapagana ng total followers, tapos ay i-multiply sa 100.

Metric #2: Applause Rate

Ang applause rate ay maaring i-kumpara sa birtwal na pagtango sa kasunduan, Ang “yeah, gusto ko ‘yan!” na bulalas, ay digital na senyales ng iyong pagtanggap. Makakatulong ito sa iyo na maintindihan kung anong bahagdan ng iyong audience ang makitaan ng iyong content ay mahalaga. Kung iisipin, itong kaalaman ay maaring malayo patungo sa pagtulong na gumawa ng plano ng content marketing at palalakasin ang bahagi mo ng social voice. Para kalkulahin ang applause rate, ipagsama ang bilang ng approval actions sa post mo na nakuha mo at i-divide ito sa kabuuang bilang ng iyong followers. Pagkatapos nito, i-multiply ang result sa 100. 

Metric #3: Virality Rate

Ang pagiging viral ay pangunahing business goal. Kapag meron kang presensyang pang-negosyo sa social media, ang pagiging viral ay maaring magpalaki ng sales pipeline at magpalago ng conversions. Maari mo rin kalkulahin ang virality rate sa pag-divide ng bilang ng post shares sa bilang ng impressions, tapos i-multiply sa 100.

Metric #4: Average Engagement Rate

Ang average engagement rate ay mahalagang metric. Ang iyong average engagement rate nagpapakita kung ang iyong content ay umabot sa iyong audience at nakuha an g kanilang atensyon sa pamamagitan ng likes, shares, at comments. Para makalkula ang iyong engagement rate, i-divide ang total number ng likes, shares, and comments sa iyong post na naa-kyumula sa kabuuang bilang ng followers at i-multiply sa 100.

Ngayon ay naitayo na natin ang standard metrics para sa online social media engagement, mag-explore naman tayo sa iba pang importanteng grupo ng metrics—social media advertising.

Category #2: Social Media Advertising Metrics

Para sa online advertisers, ang pagsubaybay sa social media performance ay hindi lang tungkol sa pagpapanatili ng budget. Ang pag-intindi at pag-interpret ng datos ay nakadadagdag sa iyong digital marketing expertise. Ito ay pangunahing mapabuti ang iyong social media advertising strategy nang sa gayo’y maaring magdagdagan ang iyong fan base, ang iyong net promoter score, at ang iyong negosyo sa pamamagitang ng lakas ng social media marketing.

 • Cost per click (CPC)
 • Click-through rate (CTR)
 • Bounce rate
 • Return on investment (ROI)

Ang pagsubaybay sa mga ganitong magandang metrics ay maaring magkaroon ng malaking difference ng iyong project. At pag na-master ito, makakakuha ka ng kumpyansa na patnubayan ang iyong digital marketing ship sa tamang direksyon.

Metric #1: Cost-per-click

Ang Cost per click (CPC) ay ang metric ana nagpapakita kung gaano kalaki ang bawat click on at ad costs. Ang mga advertiser ay malawakang ginagamit ang cost per click na may itakdang daily budget para sa campaign. Tinutukoy ng ibang tagalathala ang kanilang mga ad rate base sa isang formula: ang cost per impression (CPI) ay idi-divide sa percent click-through ratio (%CTR). Ang ibang mga tagalathala naman ay gumagamit ng bidding process para magtayo ng kanilang rates. Karamihan sa mga publisher ay gumagamit ng third-party para pantayan ang kanilang advertisers. Ang pinakamalakaing third-party entity karamihan sa mga gawa ng publisher ay ang Google Ads, na gumagamit ng plataporma na tinatawag na Google AdSense.

Metric #2: Click-through rate

Ang Click-through-rate (CTR) ay isang conversion metric na nagsusubaybay kung gaano kadaming tao ang nagki-click ng iyong content or ad na nagdidirekta sa isang landing page na may additional information. Sa kaso ng social media advertising, ito ay para kumpletuhin ang isang conversion. Kapag ang CTR mo ay mababa, ito ay tell-tale na senyales na ang iyong content ay hindi umaalingawngaw sa iyong target audience. 

Metric #3: Bounce rate

Ang Bounce rate ay ang bahagdan ng page visitors na umalis sa iyong online page sa sandaling mapunta sila doon, na hindi gumagawa ng anumang aksyon.

Ang Bounce rate ay ina-allow ka na sukatin ang iyong social traffic kumpara sa ibang online traffic sources na matukoy ang pagiging epektibo ng iyong digital campaign. An g mabisang paraan para masubaybayan at i-optimize ang iyong bounce rate ay sa pamamagitan ng Google Analytics.

Metric #4: Return on investment (ROI)

Ang ROI ay maaring maiba depende sa industriya. Pagdating sa social media, kailangan mong malaman kung ang oras at pera na winaldas sa iyong digital campaigns ay sulit ang pagsusumikap. Kung paano mo nakalkula ang ROI ay matutukoy ng iyong organization’s objectives (brand awareness, brand mentions, revenue, customer satisfaction, etc.).

Upang bigyan ka ng ideya, narito ang simpleng pormula para makalkula ang ROI para sa social media: Halaga/puhunan (oras ng tauhan, badyet sa ad, atbp.) X 100 = social media ROI (bilang isang bahagdan). 

Maliban kung nabiyayaan ka ng nakatuong social media team, pagmo-monitor at pagsusuri ng above social metrics ay marami para ipaalam ang iyong social strategy. Subalit, kailangan mong maintindihan kung paanong ang bawat social platform ay gumagana kapag hinihiwalay ang ganitong kaimportanteng metrics.

 

Category #3: Facebook Metrics

Ang Facebook ay sagana sa datos. Bakit? Ayon sa Statista, 2.8 bilyong katao na ang gumagamit ng Facebook bawat araw para mag-scroll sa pamamagitan ng feed, pag-share ng updates, o pagtingin sa mga iminungkahing content tungkol sa kung anong gusto nila.

{Graph}

 • Impressions
 • Reach
 • Video Engagement
 • Click-through Rate (CTR)

Kung gusto mong lumago ang iyong online presence at mag-attract ng maraming prospect, ang Facebook ay ang plataporma na di mo lalaktawan. Nakapili kami ng apat na pangunahing metrics marketers na maaring tutukan.

Metric #1: Impressions

Impressions ay ang metric ng Facebook nagsasabi patungkol sa iyong social posts’ visibility o ilang beses ang iyong content ay nakita.

Para mahanap ang metric:

 1. Pumunta sa iyong Facebook business page.
 2. Hanapin ang "Insights" button on your "Manage page" sidebar.
 3. I-click ang "Posts" button na makikita sa kaliwang sidebar ng screen.
 4. Pumunta sa "Reach: Organic/Paid" at mag-switch sa "Impressions: Organic/Paid".

Metric #2: Reach

Ang post sa social media reach ay kumakatawan sa kabubuang bilang ng bukod tanging users na nakakita ng content o paid ad. Ang metric na ito ay nagsasabi kung paanong ang content mo ay tumunog sa iyong audience para makatulong sa iyo na mapabuti ang iyong digital strategy base sa mga datos.

Para mahanap ang metric:

 1. Hanapin ang “Insights” button mula sa “Manage page” sidebar sa iyong Facebook business page.
 2. I-click ang “Reach” button sa kaliwang sidebar ng screen.

Metric #3: Video Engagement

Ang video engagement, o clicks to play, ay kinakalkula base sa bilang ng likes, shares, comments, at clicks na nabuo sa pamamagitan ng iyong video content.  Ang Facebook ay nag-aalok ng dalwang paraan para maanalisa ang iyong datos” Para sa isang indibidwal na video o ang pangkalahatang performance ng iyong video.

Metric #4: Click-through Rate (CTR)

Ipinapakita ng Click-through rate (CTR) ang porsyento ng mga taong nakakita ng iyong ad, na-click ito, at nagpunta sa iyong landing page. Ang average na CTR sa Facebook ay halos 1%. Kung nakikita ng Facebook na ang iyong mga ad ay humihimok ng mga impression ngunit hindi sa mga orasan, ipinapalagay nito na ang iyong nilalaman ay hindi nauugnay sa iyong madla. Maaari itong negatibong makaapekto sa overall performance ng iyong post humantong sa pagbabayad ng higit pa sa bawat pag-click.

Isaisip ang mga sukatang ito kapag lumilikha ng content para sa iyong mga followers sa Facebook. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga metrics ng isa pang social media giant na maaaring makaapekto nang malaki sa branding ng iyong kumpanya.

Category #4: Instagram Metrics

Tulad din ng anumang iba pang platform ng social media na ginamit para sa negosyo, kung hindi mo sinusubaybayan ang iyong mga resulta — sinasayang mo lang ang iyong mga mapagkukunan. Kung naghahanap ka rin sa pakikipagtulungan sa isang influencer o subaybayan ang iyong sariling account performance, sa ibaba ay ang mga sukatan ng pinakamahalagang kahalagahan. 

 • Impressions
 • Reach
 • Most Engaged Hashtags
 • Discovery

Habang walang alinlangan ang kahalagahan ng pagsubaybay sa mga istatistika na ito (iyon ang dahilan kung bakit ang mga ito ay nasa harap mismo), merong higit na mahalagang kaalaman na makukuha sa pamamagitan ng paggawa ng isang mas malalim na pagsisid.

Metric #1: Impressions

Ang mga impression ay ang bilang ng beses na ipinakita ang iyong post sa iyong madla. Ang Instagram social media analytics ay lalong nagbi-break down sa datos na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga impression na nagmula sa mga hashtag, mula sa bahay, o mga profile. Ang mahusay na paggamit ng hashtag ay makakatulong mapabuti ang iyong mga impression sa post.

Metric #2: Reach

Ang Reach ay ang bilang ng mga gumagamit na nakakita sa iyong post. Maaari mong tingnan ang sukatang ito sa loob ng iyong  Instagram Insights.

Metric #3: Most Engaged Hashtags

Ang isa pang sinubukan at pinagkakatiwalaang paraan upang madagdagan ang iyong maabot ay sa tulong ng mga hashtag at mga brand na hashtag. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga nauugnay na hashtag sa industriya, makakatulong kang mapanatili ang pag-abot at pakikipag-ugnayan sa pag-check.

Ang mga gumagamit ng Instagram ay maaaring magdagdag ng hanggang sa 30 na hashtag sa bawat post, ngunit gawin ang iyong pagsasaliksik at pagsuri bago mag-ayos sa isang tukoy na bilang ng mga hashtag. Mabibigla ka ng kung gaano kadalas mas kaunti ang tungkol sa mga hashtag.

Metric #4: Discovery

Ang Discovery ay tampok ng Instagram na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na makahanap ng sariwa, interesadong content mula sa mga account na hindi pa nila nafa-follow. Ipapakita ng mga pananaw ng Instagram ang bilang ng mga gumagamit na naabot na hindi kasalukuyang sumusunod sa iyo.

Ang matagumpay na paglunsad nito noong 2014 ay minarkahan ang isang matatag na paglipat patungo sa higit na transparency at mga kakayahan sa pagsukat ng social media para sa lahat ng mga gumagamit nito. Mula noon, patuloy na pinahanga ang digital world. Aling platform ng social media ang tinutukoy natin? Twitter ito, syempre.

Category #5: Twitter Metrics

Kilala ang Twitter sa mabilis at madaling paraan ng pakikipag-usap. At meron itong higit sa 328 milyong mga aktibong buwanang gumagamit.

Kaya, ang pagsasama nito sa iyong diskarte sa social media ay lohikal. Ngunit sa sandaling naka-on ang iyong mga ad, maaari kang mag-trip sa dami ng datos ng social analytics. Maaari itong maging napakalaki upang maunawaan ang lahat ng ito. Pinagsama namin ang isang mabilis na koleksyon ng mga pinakamahalagang sukatan upang subaybayan upang matulungan kang mag-navigate sa dagat ng datos ng analytics at i-optimize ang iyong mga kampanya sa Twitter.

 • Average Tweet Performance
 • Audience Interests
 • Engagement Rate
 • Follower Growth
 • Ngayon, makapasok tayo sa nitty-gritty ng pinaka-mahahalagang sukatan sa Twitter upang subaybayan.

 

Pagdating sa pagsukat ng mga Twitter metrics, magsimula sa pamamagitan ng pagtatantya ng mga average.

Kung kinakalkula mo ang iyong average engagement rate, average shares, at average retweet number, maaari kang mapadali sa mga pagbabago-bago ng iyong pagganap. Upang tignan ang iyong average performance, pumunta lamang sa iyong Tweet page sa iyong dashboard ng Twitter analytics.

Metric #2: Audience Interests

Ang social media ay tinatawag na social para sa isang rason. Ang bahagi ng pagiging social ay nagpapahiwatig ng pag-alam kung sino ang iyong mga follower. Ang mga sukatan ng madla ng Twitter na nagpapakita ng uri ng audience member na akit ng iyong pahina ay mahalaga para sa mga kampanya sa hinaharap. Binibigyan ka ng audience insights ng isang comprehensive overview ng kung kanino mo dapat gawin ang iyong mga mensahe. Bukod dito, ano ang dapat na nilalaman ng mga mensahe?

Titiyakin ng datos na ito na gumagawa ka ng nauugnay na nilalaman para sa tamang madla batay sa mahahalagang demograpiko tulad ng kanilang mga interes, lokasyon, kasarian, at mga pagpipilian sa pamumuhay.

Gayunpaman, subaybayan ang mga pananaw na ito sa loob ng isang panahon, dahil maaaring magbago habang umuunlad ang iyong branding.

Metric #3: Engagement Rate

Kung ang iyong negosyo ay may isang account sa Twitter, ganap na dapat itong sinusubaybayan ang mga engagement results nito. Ang engagement rate ay isang overview metric. Ang pagsuri sa datos na ito ay magsasabi sa iyo kung ang iyong mga pagsisikap sa social media ay nagbabayad. At ang magandang bagay tungkol dito ay maraming mga paraan para makisali ang iyong mga followers sa iyong brand.

Halimbawa, kapag may nag-click sa isang link, nag-follow sa iyo, nag-retweet, o gumagamit ng iyong branded na hashtag.

Maraming higit pa upang malutas, kaya upang mahanap ang iyong overall engagement rate, mag-navigate sa iyong Tweet dashboard sa Twitter Analytics at mag-click sa Engagement Rate.

Metric #4: Follower Growth

Ang bawat online brand ay nangangailangan ng mga tapat na followers nito. Ngunit kung ang mga tapat na iyon ay hindi lumalaki sa kanilang bilang, ang iyong mga benta ay bababa. Kung mas malaki ang madla, mas malawak ang maabot. Samakatuwid, mas maraming mga pagkakataon na gumawa ng isang matagumpay na pagbebenta.

Sa pamamagitan ng Twitter analytics, maaari mong subaybayan kung gaano kabilis at epektibo ang iyong bilang ng mga followers na lumalaki. Maaaring isama ng iyong ulat sa social media ang iyong pagganap sa isang lingguhan, simula sa unang araw.

Ang pag-iingat ng mabuti sa bilang ng iyong mga follower ay makakatulong sa iyo na manatiling proactive sa oras ng pagtugon sa isang sensitibong tweet bago ito mawalan ng kontrol. Gayunpaman, kung kailangan mo pa ring gumawa ng isang business case upang mapalawak ang pagkakaroon ng iyong social media, nagdaragdag ito sa iyong mga argumento na pabor dito.

Para sa aming susunod na platform ng social media, dapat walang dahilan upang maitaguyod ito. Ito ang lugar na dapat pagdating sa pagrerepresenta sa iyong negosyo at ng mga tao.

Category #6: LinkedIn Metrics

Mahalaga ang pagsubaybay sa LinkedIn analytics para sa pagsukat ng halaga ng iyong mga pagsisikap sa pagmemerkado sa social media at pagbibigay ng datos na kailangan mo upang mapabuti ang iyong ROI ng social media at maabot ang iyong social media goals. 

Ang LinkedIn ay nagbago nang malaki sa mga nakaraang taon at naging go-to social network para sa mga B2B brands. Ito ang platform upang makahanap ng talento na nangunguna sa antas at ipakita ang impluwensya ng iyong industriya.

Sa katunayan, isang napakalaking 79% ng mga nagmemerkado ang nagsasabi na ang platform na ito ay isang pangunahing mapagkukunan ng nangungunang henerasyon.

 • Impressions
 • CTR (Click-Through Rate)
 • Engagement Rate
 • Employee Advocacy Analytics

Gayunpaman, ang paggamit ng buong lakas ng LinkedIn nangangailangan ng isang diskarte na naiiba mula sa kung ano ang gumagana sa Facebook, Instagram, o Twitter.

Ang mga content standard sa LinkedIn ay mas mataas, hinihingi ito na maging mas propesyonal at maging perpekto. Ngunit hindi lamang iyon ang kakaiba tungkol dito. Ang platform ay umaasa rin sa isang natatanging hanay ng mga metric.

Metric #1: Impressions

Kapag sinusuri ang na-update na metrics chart, maaari kang makakuha ng karagdagang mga social media insight. Halimbawa, tukuyin ang pinakamahusay na oras upang mai-publish batay sa mga oras at petsa ng iyong mga post sa social media na nakikita nang mas madalas at pinong ang iyong iskedyul ng pag-post. Bilang karagdagan, kung ano ang nai-post ng LinkedIn upang i-sponsor batay sa kung anong uri ng nilalaman ng social media ang pinaka nakakaengganyo. Bukod pa dito, ang pagtingin sa iyong mga impression sa lipunan sa paglipas ng panahon ay nagbibigay-daan sa iyo upang manatiling maliksi at mabilis na i-update ang iyong pangkalahatang marketing strategy.

Ngunit may isang komplikasyon. Ang isang mataas na bilang ng mga impression ay hindi nagpapahiwatig na maaari kang umupo at magpahinga. Kailangan mo pa ring tingnan ang mga sumusunod na tatlong metric upang maunawaan kung ang iyong post ay nag-ingay sa iyong madla.

Metric #2: CTR (Click-Through Rate)

Nagbibilang ang LinkedIn ng mga pag-click kapag nag-click ang isang naka-sign in na miyembro sa iyong post, pangalan ng kumpanya, o logo. Ang mga pakikipag-ugnayan tulad ng pagbabahagi, reaksyon, o komento ay hindi kasama sa metric na ito.

Ang CTR ay isang actionable metric na nagbibigay sa iyo ng isang malawak na larawan ng pakikipag-ugnayan ng iyong post. Ito ay isang metric na ipinapakita bilang isang porsyento na naghahati sa bilang ng mga pag-click na natanggap ng iyong post sa pamamagitan ng bilang ng mga impression.

Metric #3: Engagement Rate

Sinusukat ng LinkedIn ang rate ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bilang ng mga pakikipag-ugnayan, pag-click, at mga bagong tagasunod na nakuha, na hinati sa mga impression ng post. Ang isang mataas na rate ng pakikipag-ugnayan ay nagsasalita tungkol sa kaugnayan at kalidad ng iyong nilalaman.

Kung mas mataas ang rate ng pakikipag-ugnayan, mas nakakaengganyo ang iyong madla na makita ang iyong nilalaman.

Metric #4: Employee Advocacy Analytics

Ang mga team member ay ang iyong mga brand ambassador. At kung alagaan ng mabuti ng iyong kumpanya ang iyong mga empleyado, ipapakita ito. Sa kanilang Linkedln Help page, sinabi nila na ang employee advocay analytics ay nagtatanghal ng isang pagkakataon para sa mga admin ng page upang masuri ang mga trend sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga empleyado at miyembro sa nilalamang iminungkahi sa mga empleyado sa My Comapany tab. Kasama sa datos ang mga sukatan tulad ng bilang ng mga rekomendasyon at referral na ginawa para sa mga taong nakakonekta sa pahina ng LinkedIn ng iyong kumpanya. O ang bilang ng mga komento ng gumagamit sa mga post ng empleyado.

Habang papunta kami sa pagtatapos ng listahan ng mga platform ng social media, magiging pabaya kami kung hindi namin binanggit ang platform na nagpapahintulot sa pagkalat ng pagmamahal sa nilalamang video at musikal.

Category #7: YouTube Metrics

Upang maging matagumpay sa YouTube, kailangang malaman ng isang tao ang recipe para sa isang matagumpay na video. Sa isang bahagi, nangangahulugan ito ng pag-unawa sa bilang ng subscriber, oras ng panonood, audience reach, pagpapanatili, click-through rate, at traffic source.

Kung nais mong mapalago ang iyong channel sa YouTube, narito ang apat na pinakamahalagang metirc upang subaybayan ang rate ng paglaki ng iyong madla.

 • Subscriber Count
 • Impressions Click-Through Rate
 • Engagement
 • Watch Time

Araw-araw ang mga tao ay nag-a-upload ng higit sa 700,000 na oras ng video sa YouTube, ngunit kaunti sa mga video na iyon ang nagtutulak sa interes ng mga gumagamit. Upang masusukat ang tagumpay sa YouTube ng iyong brand, dapat mong maunawaan ang mga sukatan sa loob ng YouTube Analytics.

Metric #1: Subscriber Count

Ang isang subscriber ay aabisuhan tungkol sa bagong nilalaman sa iyong social media channel, na ginagawang mas madali para sa kanila na i-konsumo ang iyong mga video at dagdagan ang bilang ng iyong panonood. Ang mga subscriber ay may posibilidad na manuod ng dalawang beses na mas maraming nilalaman ng video kaysa sa mga regular na manonood.

Ang mga nakakuha ng subscriber at nawawalang metric ay nagsasalita para sa kanilang sarili, na pinapayagan kang bigyang kahulugan kung aling mga video, lokasyon, at mga time frame ang nakakakuha at nawalan ng mga subscriber. Ipinapakita sa iyo ng YouTube's Subscriber Report ang katayuan ng listahan ng iyong mga subscriber pagkatapos ng bawat video, na pinapayagan kang maunawaan kung aling mga video ang nakakaakit ng mga bagong subscriber. Sa pamamagitan ng pag-prioritize ng mga interes ng iyong mga tagasuskribi, tulad ng paglikha ng mga pasadyang webinar, lilikha ka ng mga video na nais nilang makita, taasan ang oras ng iyong panonood, at mapalakas ang iyong search engine rankings.

Metric #2: Impressions Click-Through Rate

Sinasabi sa iyo ng impressions click-through rate kung gaano kadalas mag-click ang mga gumagamit sa iyong video. Kinakalkula nito ang iyong mga impression sa mga panonood. Katulad ng isang ad sa Facebook, para sa bawat hanay ng bilang ng mga tao na nakakita ng iyong video sa kanilang feed, isang partikular na numero ang nag-click dito.

Paano maki-click ang iyong mga follower? Maraming mga kadahilanan ang paglalaruan: ang eye-catching na pamagat na video o isang thumbnail na may tamang impormasyon dito.

Ang pag-unawa sa mga impressions' click-through rate ay hindi maiwasang humantong sa pag-stand out. Gamitin ang mga natuklasan na ito upang ma-optimize ang iyong panangga sa marketing, i-update ang mga logo ng iyong channel at iba pang mga elemento ng tatak alinsunod sa gusto ng mga manonood.

Metric #3: Engagement

Ang mga like, dislike, comment, at shares ay nagbibigay sa mga marketer ng napakahalagang datos ng husay sa pakikipag-ugnayan.

Kinumpirma ng mga share na ang publiko ay nagpapakita ng kanilang tiwala at suporta at nais na ipasa ito sa kanilang online network.

Maaaring ipakita ng mga komento ang tindi ng emosyon ng mga manonood matapos mapanood ang iyong video. Makakatulong sa iyo ang mga gusto at hindi gusto na tapusin kung anong mga paksa sa video ang pinakamahusay na gumagana sa iyong partikular na madla. Upang makita ang mga sukatan ng pakikipag-ugnayan ng iyong mga video, mag-navigate sa Ulat ng Mga Pakikipag-ugnayan ng YouTube.

Metric #4: Watch Time

Ipinapakita ng watch time  metric sa YouTube ang naipon ng oras na ginugol ng mga tao sa panonood nito. Ito ay isang pangunahing sukatan upang subaybayan dahil ang oras ng panonood ay may mahalagang papel sa YouTube algorithm. Ang mga video na may mas mataas na oras ng panonood ay inuuna upang lumitaw sa tuktok ng mga resulta sa paghahanap at rekomendasyon sa YouTube, na magdadala sa bagong potensyal na madla sa iyong channel. Ipinapalagay ng algorithm na mas maraming panonood na nakukuha ng isang video, mas kapaki-pakinabang at nakakaengganyo ito.

Madali mong mahahanap ang matric na ito sa ulat ng oras ng panonood. Ipapakita nito sa iyo ang dami ng oras ng panonood na naipon ng iyong mga video sa paglipas ng panahon. Maaari mo ring i-filter ang bawat isa sa iyong mga video sa pamamagitan ng oras ng panonood at pangkatin ang iyong mga video ayon sa mga paksa, estilo, at haba upang matukoy ang iyong pinaka-nakakaengganyong mga uri ng mga video.

Category #8: Negative Metrics

Kahit na ang mga sukatang ito ay tinatawag na negatibo, hindi ito nangangahulugang kailangan mong lumayo sa pagsubaybay sa mga ito. Sa kabaligtaran, kailangang manatiling alerto ang tungkol sa anumang mga pagbabago sa apat na metric na ito:

 • Sentiment Analysis
 • Churn Rate
 • Unsubscribes/Unfollows
 • Negative Reviews

Ang apat na negatibong sukatan ng social media ay maaaring hindi masyadong nakapagpatibay o nag-uudyok na mag-ulat. Gayunpaman, mabilis nilang madala ang mga red flag tungkol sa iyong mga kampanya sa social media at ang mga potensyal na pagsasaayos na kailangang gawin.

Metric #1: Sentiment Analysis

Ang impormasyon ay malakas pagdating sa kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyong brand. Ang damdamin ng social media ay ang sama-samang damdamin, opinyon, at emosyon na mayroon ang mga tao sa iyong tatak sa social media. Ito ay ang layunin na interpretasyon ng kung ano ang lahat ng mga comment, @ -mention, at share na naroroon.

Upang malaman kung saan nakatayo ang iyong brand sa spectrum ng positibo o negatibong damdamin, kailangan mong pag-aralan ang bilang ng mga conversion na ito. Ang Sentiment analysis ay nangangailangan ng pagkolekta at pag-aaral ng impormasyon sa mga post na ibinabahagi ng mga tao tungkol sa iyong tatak sa social media.

Mahalaga ang Sentiment analysis dahil mas malapit ka nitong maunawaan ang iyong madla, pagpapabuti ng paglalakbay ng customer, serbisyo sa customer, at pakikipag-ugnayan ng customer, kasama ang pag-unlad ng produkto. Ang pinakamahusay na paraan upang lapitan ang pagsasagawa ng naturang pagsusuri ay sa tulong ng isang special social media analytics tool.

Metric #2: Churn Rate

Ang Churn rate, na kilala rin bilang customer churn o attrition rate, ay ang porsyento ng mga customer na tumitigil sa paggawa ng negosyo sa isang kumpanya sa paglipas ng ilang panahon.

Ang bawat industriya ay may sariling benchmark ng churn rate. Upang makalkula ang iyong churn rate, kunin ang bilang ng mga kliyente na nawala sa iyo noong nakaraang quarter at hatiin iyon sa bilang ng mga bagong logo na nag-sign up. Ang nagreresultang porsyento ay ang iyong rate ng churn. Halimbawa, ang isang kumpanya na nagsimula noong nakaraang quarter na may 500 mga customer at nawala ang sampu ay magkakaroon ng churn rate na 2%.

Metric #3: Unsubscribes/Unfollows

Ang pagkakaroon ng isang malaking follower sa isang social channel ay kamangha-mangha, ngunit sila ay walang silbi sa pagdadala sa iyo ng kita maliban kung nakikipag-ugnay sila sa iyong nilalaman. Sa pagiging natural, ang mga gumagamit na hindi naka-engganyo ay magsisimulang mag-drop off sa iyong tagasunod o listahan ng subscriber. Malinaw na punto, magkakaroon ng ilang attrition. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan kung bakit umalis ang iyong mga tagasunod upang matulungan kang makakuha ng mga bago. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matulungan kang mapagbuti ang iyong pag-unsubscribe o i-unfollow ang mga rate ay ang tanungin ang iyong tagapakinig kung anong uri ng nilalamang nais nilang matanggap, gaano kadalas, at sa anong anyo.

Metric #4: Negative Reviews

Kapag ang mga negatibong pagsusuri ng customer ay nai-post sa online, makikita ng buong mundo. Ang masamang salita ng bibig ay mabilis na naglalakbay, at maaari itong makaapekto nang malalim sa reputasyon ng iyong brand. Sadyang nakalulungkot, wala kang magagawa upang pigilan ang isang tao sa pag-post ng negatibong feedback tungkol sa iyong negosyo. Gayunpaman, mayroong isang tamang paraan upang matugunan ang mga negatibong pagsusuri upang maibalik ang kontrol sa iyong reputasyon. Kabilang sa mga bagay na iyon ay isang mabilis at maingat na tugon, isinasagawa ang pag-uusap na iyon offline, at pagbibigay ng ilang mga positibong testimonya sa iyong site.

Kapag nagbigay ka ng naaangkop (at mabilis) na tugon sa mga negatibong pagsusuri, ipinapakita mo sa iyong mga kliyente at prospect ang uri ng karanasan na maaasahan nilang makukuha mula sa iyong brand. Iyon ang tamang paraan upang maging sosyalismo sa mga platform ng media na binuo para dito. 

Download Our Free Social Media Metrics Template

Ang pagsubaybay sa mahahalagang sukatan ng social media ay kinakailangan upang malaman kung ano ang nangyayari sa pagkakaroon ng brand's online presence at iparating ang impormasyong ito sa iba pang mga team. Upang matulungan kang mapalitan ang iyong strategy sa social media, binuo namin ang madaling gamiting social media metrics report template.

Ang isang itinatag na paraan upang subaybayan at iulat ang iyong pagganap sa online ay magpapabilis sa iyong mga proseso sa trabaho at gagana silang gumana tulad ng orasan. 

Now Over to You

Ang pagmo-monitor at pagsubaybay sa tagumpay sa social media ng iyong brand, o kawalan nito, ay maaaring maging lumabis. Gayunpaman, ang kahihinatnan ay ang pagsisikap ay palaging magbabayaran. Kung alam mo kung paano subaybayan ang mga metrics ng social media, kinokontrol mo ang iyong diskarte sa social media.

Inaasahan namin na ang mga kahulugan ng mga metric ng social media na ibinahagi namin ay madaling tandaan, at ang kahalagahan ng pagsubaybay sa mga sukatang iyon — malinaw at maikli. Hindi mo lamang magagawang mapatunayan ang iyong mga KPI, ngunit gagana ka rin upang mapabuti ang iyong pangkalahatang diskarte sa social media at magbago bilang isang propesyonal sa digital marketing sa iyong samahan.

Maraming mga platform ng social media, ngunit ang pinakatanyag — Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, at YouTube — ang dapat naroon ang iyong negosyo. Ngunit tandaan, kahit na ang lahat ng mga platform na iyon ay tinatawag na social media, lahat sila ay nangangailangan ng isang indibidwal na diskarte sa pagbibigay kahulugan sa kanilang datos.

 

Inaasahan namin na makakatulong sa iyo ang aming template na magsimula sa iyong paglalakbay sa pagsubaybay sa mga metrics ng social media. At kung sakali, ang aming blog ay isang mahusay na mapagkukunan para sa inspirasyon at paghahanap ng mga sagot sa iyong pinakanag-aalab na mga katanungan sa digital marketing.

Ang Pangunahing Listahan ng Social Media Metrics (at Template ng Ulat)

Hanap mo ba ang pinakamahusay na social media metrics? Heto ang pangunahing listahan ng metrics, kasama ang libreng template para i-download.

25 Pinakamahusay na Mga Tool sa Pamamahala ng Social Media para sa mga...

Gumawa kami ng isang listahan ng 25 mga tool sa pamamahala ng social media para sa iba't ibang laki, badyet, at marami pa. Hanapin ang tool na pinakamahusay para sa iyo sa aming listahan para sa 2021
24 na Pinakamahusay na Social Media Analytics Tools para sa 2021 [Libre at may Bayad] 25 Pinakamahusay na Mga Tool sa Pamamahala ng Social Media para sa mga SMBs [Listahan para sa 2021]