Kompletní seznam metrik Sociálních sítí (a šablona pro reporty)

Kompletní seznam metrik Sociálních sítí (a šablona pro reporty)

Čísla podávají více informací než slova. To je známým faktem. Jaké jsou ale možnosti při hodnocení sociálních médií? Jak chcete dokázat, že vaše marketingová strategie na sociálních sítích úspěšně funguje? Odpověď spočívá ve schopnosti měřit výsledky vašich kampaní na sociálních sítích. Jako odborník na digitální marketing musíte prokázat hodnotu své práce a dále se rozvíjet jako expert na marketing sociálních médií. 

V tomto článku se budeme zabývat:

 • Důležitými metrikami na sociálních sítích a jejich významem.
 • Uvedeme dvě hlavní skupiny metrik sociálních médií.
 • Ponoříme se do zvláštností při měření výsledků na pěti nejoblíbenějších platformách sociálních sítí.
 • Podělíme se o rychlé poznatky a šablony metrik sociálních médií zdarma, které pomohou nastartovat Vaši kampaň na sociálních sítích. 

Jste připraveni udělat na sociálních sítích dojem?

Obsah

 

Co jsou metriky sociálních sítí

Kategorie #1: Metriky zapojení u sociálních sítí

 Kategorie #2: Metriky reklamních kampaní na sociálních sítích

 Kategorie  #3: Facebook Metriky

 Kategorie #4: Instagram Metriky

 Kategorie #5: Twitter Metriky

 Kategorie #6: LinkedIn Metriky

 Kategorie #7: YouTube Metriky

 Kategorie #8: Negativní Metriky

Stáhněte si zdarma naši šablonu na metriky sociálních sítíCo jsou metriky sociálních sítí?

Metriky sociálních médií jsou data používaná ke zhodnocení účinnosti kampaní na sociálních médiích. Tyto údaje analyzují přínos aktivit sociálních médií k celkové marketingové strategii a příjmům společnosti. Tyto metriky pomáhají vyhodnotit, jak úspěšní jste při dosahování svých cílů v rámci sociálních sítí, a poskytují poznatky, abyste mohli vylepšit své působení na sociálních sítích.

Důležitost metrik sociálních sítí

Metriky sociálních médií jsou zásadní, protože představují klíčové ukazatele výkonnosti neboli KPI sociálních médií při hodnocení efektivnosti vaší celkové strategie. Sledování těchto metrik vám pomůže ověřit platnost vašich strategických rozhodnutí a zlepšit spolupráci mezi jednotlivými odděleními, například s oddělením zodpovědným za prodej. Sledování metrik sociálních médií vám navíc umožní:

 1. Prokázat, jak vaše práce ovlivnila příjmy.
 2. Definovat míru konverze na sociálních sítích, kterou lze připsat vašim online kampaním.
 3. Dozvědět se více o svém publiku. Metriky na sociálních médiích mohou vykreslit reálnou představu o vašich online sledujících. Monitorování vašeho výkonu na sociálních médiích v online světě vám pomůže osvětlit, jaké typy obsahu vaši potenciální zákazníci a klienti preferují. 
 4. Ovlivnit povědomí o značce. Přítomnost společnosti na internetu přímo souvisí s její autoritou a známostí. 
 5. Stanovit si cíle a rychle jednat. Pokud se ukáže, že něco nefunguje, bude jednoduché něco změnit a začít znovu. Takový postup vám pomůže získat požadovaný počet sledujících, kteří postupně budou patřit mezi Vaše zákazníky. 

Důležitá marketingová rozhodnutí chcete činit na základě dat a důkazů, nikoliv na základě nic neříkajících ukazatelů. Jaké jsou nejdůležitější metriky sociálních médií? Pojďme se detailněji podívat na první kategorii metrik sociálních médií, které byste měli sledovat.

Kategorie #1: Social Media Engagement Metrics

Uživatelé komunikují na každé platformě sociálních médií trochu jinak. Většinu těchto interakcí však lze rozdělit do několika skupin - lajky, sdílení, opakované zveřejnění, odpovědi a reakce. 

Pokud je váš obsah zajímavý, znamená to, že si vaše publikum najde chvilku na interakci s vaším obsahem. A to je chvályhodné nejen proto, že jste odvedli skvělou práci a zaujali uživatele natolik, že upustili od bezmyšlenkovitého procházení obsahu. Je to nutné také proto, že takovému obsahu algoritmy přiřazují skóre autority. To následně vede k vyššímu dosahu příspěvků a zvýšení návštěvnosti webu.

Ale stejně jako u většiny metrik, ani zohlednění pouze jedné metriky angažovanosti není schopno podat věrohodný obrázek celé situace, který potřebujete k informovanému rozhodování o strategii sociálních médií. Podívejme se na čtyři nejdůležitější metriky zapojení na sociálních médiích, které mohou popisovat sledování obsahu. 

 • Míra zesílení
 • Míra potlesku
 • Míra virálnosti
 • Průměrná míra zapojení

Sledování jedné metriky sociálních médií vám sice pomůže rychle dosáhnout zlepšení a snadných vítězství, ale pro každou digitální marketingovou kampaň je důležitý získat celkový pohled na situaci. To se bude hodit při navrhování celé další strategie. Přesto však sledování jedné konkrétní metriky vám může skutečně pomoci být agilnější a rychle přizpůsobovat strategii.

Metrika #1: Míra zesílení

Míra zesílení je poměr počtu sdílení příspěvků na sociálních sítích k celkovému počtu vašich sledujících. Tato míra měří popularitu vašeho obsahu a představuje, jak moc chce být vaše online publikum spojováno s vaší značkou. Míru zesílení lze vypočítat vydělením celkového počtu sdílení Vašeho příspěvku celkovým počtem sledujících a následným vynásobením 100.

Metrika #2: Míra potlesku

Míra potlesku by se dala přirovnat k virtuálnímu pokyvování hlavou, které vyjadřuje "jo, to se mi líbí!", čili digitálnímu projevu souhlasu. To vám pomůže pochopit, jaké procento publika považuje váš obsah za hodnotný. Jak jistě chápete, tak tyto informace vám mohou výrazně pomoci při vytváření obsahového plánu marketingu a vylepšení Vašeho dosahu na sociálních sítích. Chcete-li vypočítat míru potlesku, vezměte celkový počet pozitivních akcí, které se u Vašeho příspěvku postupně objevily a vydělte jej celkovým počtem vašich sledujících. Poté výsledek vynásobte 100. 

Metrika #3: Míra virálnosti

Stát se virálem je nejvyšším obchodním cílem. Viralizace je schopna rozšířit váš prodejní kanál a zvýšit konverze. Míru virálnosti můžete vypočítat vydělením počtu sdílení příspěvku počtem zobrazení a následným vynásobením 100.

Metrika #4: Průměrná míra zapojení

Průměrná míra zapojení je důležitou metrikou. Průměrná míra zapojení ukazuje, zda se váš obsah dostane k vašemu publiku a získá pozornost prostřednictvím lajků, sdílení a komentářů. Míru zapojení určíte tak, že celkový počet lajků, sdílení a komentářů, které váš příspěvek získal, vydělíte celkovým počtem sledujících a vynásobíte 100.

Nyní, když jsme si představili standardní metriky popisující zapojení do online sociálních médií, se budeme zabývat další důležitou skupinou metrik - reklamou na sociálních sítích.

Kategorie #2: Social Media Advertising Metrics

Pro online reklamy není sledování výkonnosti sociálních médií důležité jen kvůli dodržení rozpočtu. Pochopení a správná interpretace dat Vám umožňuje lépe pochopit oblast digitálního marketingu. V konečném důsledku tak zlepší vaši reklamní strategii na sociálních sítích, takže můžete zvýšit počet svých fanoušků, skóre čistých propagátorů a celkově i své podnikání díky síle marketingu na sociálních médiích.

 • Cost per click (CPC) = cena za kliknutí 
 • Click-through rate (CTR) = míra prokliknutí 
 • Bounce rate = míra odezvy
 • Return on investment (ROI) = návratnost investice

Sledování každé z těchto užitečných metrik může mít pro váš projekt velký význam. A jakmile pochopíte jejich vnitřní hodnotu, uchopíte kormidlo Vašeho digitálního marketingu pevně do rukou a provedete svou loď správným směrem skrze rozbouřené moře digitálního prostoru.

Metrika #1: Cena za kliknutí

Cena za kliknutí (CPC) je ukazatel, který podává informaci o tom, kolik stojí každé kliknutí na reklamu. Inzerenti běžně používají cenu za kliknutí se stanoveným denním rozpočtem kampaně. Někteří vydavatelé stanovují sazby za reklamu na základě vzorce: náklady za zobrazení (CPI) dělené procentem prokliknutí (%CTR). Jiní vydavatelé používají ke stanovení sazeb proces nabídek. Většina vydavatelů používá jako zprostředkovatele třetí stranu, která je spojujes inzerenty. Největším subjektem třetí strany, se kterým většina vydavatelů spolupracuje, je Google Ads, který používá platformu nazvanou Google AdSense.

Metrika #2: Míra prokliknutí

Míra prokliknutí (CTR) je metrika konverze, která sleduje, kolik lidí klikne na váš obsah nebo reklamu a je přesměrováno na vstupní stránku s dalšími informacemi. V případě reklamy na sociálních sítích jde o dokončení konverze. Pokud je vaše CTR nízké, mělo by Vás to varovat, že váš obsah nemá u cílové skupiny odezvu. 

Metrika #3: Míra odezvy

Míra odezvy je procento návštěvníků, kteří opustili vaši stránku ihned poté, co si ji zobrazili,  aniž by provedli jakoukoli akci.

Míra odezvy vám umožňuje měřit návštěvnost na sociálních sítích ve srovnání s jinými online zdroji návštěvnosti a určit tak účinnost vaší digitální kampaně. Nejlepším způsobem, jak sledovat a optimalizovat míru odezvy, je služba Google Analytics.

Metrika #4: Návratnost investice (ROI)

Návratnost investic se může výrazně lišit v závislosti na odvětví. U sociálních sítí je potřeba vědět, zda čas a peníze vynaložené na digitální kampaně stály za to stály. Přesný způsob výpočtu návratnosti investic bude záviset na cílech vaší organizace (povědomí o značce, zmínky o značce, příjmy, spokojenost zákazníků atd.)

Pro představu uvádíme jednoduchý vzorec pro výpočet návratnosti investic do sociálních médií: Hodnota/investice (počet hodin strávených lidmi, rozpočet na reklamu atd.) X 100 = návratnost investic do sociálních médií (v procentech). 

Pokud nemáte to štěstí a nemáte odhodlaný tým specializující se sociální média, pak Vám monitorování a analýza výše uvedených metrik bohatě postačí k tomu, abyste zjistili, jak na tom Vaše strategie je. Při pitvání nejdůležitějších metrik však musíte pochopit, jak jednotlivé sociální platformy fungují.

Kategorie #3: Facebook Metriky

Facebook obsahuje spoustu dat. Proč? Podle společnosti Statista se každý den na Facebook přihlásí 2,8 miliardy lidí, kteří si procházejí kanál, sdílejí své aktualizace nebo si prohlížejí navrhovaný obsah, který by se jim mohl líbit.

{Graf}

 • Dojmy
 • Dosah
 • Zapojení videa
 • Míra prokliknutí (CTR)

Pokud chcete zlepšit svou online přítomnost a přilákat více potenciálních zákazníků, rozhodně nesmíte vynechat Facebook. Vybrali jsme čtyři zásadní metriky, které marketéři sledují.

Metrika #1: Dojmy

Dojmy jsou metrikou na Facebooku, která vypovídá o viditelnosti vašich příspěvků na sociálních sítích nebo o tom, kolikrát byl váš obsah viděn.

Abyste si zobrazili tuto metriku:

  1. Přejděte na svou firemní stránku na Facebooku.
  2. Najděte tlačítko "Insights" na postranním panelu "Manage page" (spravovat stránku).
  3. Klikněte na tlačítko "Posts" (příspěvky), které se nachází na levém bočním panelu obrazovky.
  4. Přejděte na položku "Dosah: Organic/Paid" (organické/placené) a přepněte na "Impressions: Organic/Paid".

Metrika #2: Dosah

Dosah příspěvku v sociálních médiích představuje celkový počet různých uživatelů, kteří viděli váš obsah nebo placenou reklamu. Tato metrika vám napoví, jaký má váš obsah ohlas u publika, a pomůže vám tak na základě těchto údajů vylepšit vaši digitální strategii.

Abyste si zobrazili tuto metriku:

 1. Klikněte na tlačítko “Insights” na boční nabídce “Manage page” (správa stránky) na Vaší Facebookové stránce firmy. 
 2. Klikněte na tlačítko “Reach” (Dosah) na levé nabídce na obrazovce. 

Metrika #3: Zapojení do videa

Zapojení do videa, neboli počet kliknutí na přehrání, se vypočítá na základě počtu lajků, sdílení, komentářů a kliknutí, které získalo Vaše video. Facebook nabízí dva způsoby analýzy dat – buď pro jednotlivá videa nebo pro souhrnný výkon vašich videí.

Metrika #4: Míra prokliknutí (CTR)

Míra prokliku (CTR) udává, jaké je procento lidí, kteří viděli vaši reklamu, klikli na ni a přešli na cílovou stránku. Průměrná hodnota CTR na Facebooku se pohybuje kolem 1 %. Pokud Facebook zaznamenává, že si uživatelé vaše reklamy zobrazují, ale neklikají na ně, pak považuje váš obsah pro vaše publikum za irelevantní. To může negativně ovlivnit celkový výkon vašeho příspěvku a vést k tomu, že budete za jedno kliknutí platit více.

Při vytváření obsahu pro své sledující na Facebooku si na tyto metriky vzpomeňte. Promluvme si o metrikách dalšího giganta mezi sociálními sítěmi, které mohou významně ovlivnit budování značky vaší společnosti. 

Kategorie #4: Instagram Metriky

Stejně jako u jiných sociálních médií používaných pro podnikání platí, že pokud nesledujete své výsledky, plýtváte svými prostředky. Ať už se chystáte spolupracovat s influencerem, nebo sledujete výkonnost svého vlastního účtu, níže jsou uvedeny metriky, které jsou mimořádně důležité.  

 • Dojmy
 • Dosah
 • Nejvíce zapojené hashtagy
 • Objevy

Nikdo asi nepochybuje o tom, jak jsou tyto statistiky důležité (však jsou uvedeny jako první), ale přeci jen se při jejich bližším přezkoumání dozvíte daleko více.

Metrika #1: Dojmy

Dojmy představují počet zobrazení vašeho příspěvku Vaším publikem. Analýza na Instagramu tyto údaje dále rozděluje a ukazuje zobrazení na základě hashtagů, domova nebo profilů. Dobré používání hashtagů pomůže zlepšit dojmy z vašich příspěvků.

Metrika #2: Dosah

Dosah je počet uživatelů, kteří viděli Váš příspěvek. Tuto metriku si můžete zobrazit v Instagram Insights.

Metrika #3: Nejvíce zapojené hashtagy

Dalším osvědčeným způsobem, jak zlepšit svůj dosah, jsou hashtagy a hashtagy značek.  Používáním relevantních oborových hashtagů můžete pomoci udržet dostatečný dosah a kontrolovat míru zapojení. 

Uživatelé Instagramu mohou ke každému příspěvku přidat až 30 hashtagů, ale než se rozhodnete pro konkrétní počet hashtagů, proveďte průzkum a testování. Možná budete překvapeni, že u hashtagů často méně znamená více.

Metrika #4: Objevy

Objevy jsou funkce na Instagramu, která uživatelům umožňuje najít nový a zajímavý obsah z účtů, které dosud nesledovali. Insights (přehled) Instagramu zobrazí počet oslovených uživatelů, kteří vás aktuálně nesledují.

Triumfální spuštění této platformy v roce 2014 znamenalo trvalý posun směrem k větší transparentnosti a lepšímu způsobu měření sociálních médií pro všechny jeho uživatele. Od té doby nepřestává ohromovat digitální svět. Kterou platformu sociálních médií máme na mysli? Je to samozřejmě Twitter.

Kategorie #5: Twitter Metriky

Twitter je známý pro svůj rychlý a snadný způsob komunikace. Měsíčně jej využívá více než 328 milionů aktivních uživatelů.

Zařadit tedy Twitter do své strategie na sociálních sítí je tedy logickým krokem. Po spuštění reklam na této platformě Vás najednou zahrne velké množství dat ze sociální analýzy. Vyznat se v nich může být náročné. Připravili jsme Vám stručný přehld nejdůležitějších metrik, které je třeba sledovat, abychom vám pomohli zorientovat se v obrovském množství analytických dat a optimalizovat vaše kampaně na Twitteru.

 • Průměrný výkon tweetu
 • Zájmy publika
 • Míra zapojení
 • Růst počtu sledujících

A teďka se pojďme podívat na nejdůležitější metriky Twitteru, které je potřeba sledovat. 

Pokud jde o měření metrik Twitteru, začněte odhadem průměrů.

Pokud si spočítáte průměrnou míru zapojení, průměrný počet sdílení a průměrný počet retweetů, můžete vyhladit výkyvy ve své výkonnosti. Chcete-li zjistit svůj průměrný výkon, jednoduše přejděte na stránku Tweety na panelu pro analýzu Twitteru.

Metrika #2: Zájmy publika

Sociálním médiím se ne nadarmo říká sociální. Součástí sociálních sítí je to, že víte, kdo jsou vaši sledující. Metriky publika Twitteru, které ukazují, jaký typ publika vaše stránka přitahuje, vezměte do povědomí při plánování do budoucna. Přehled o publiku vám poskytne ucelený obrázek o tom, pro koho byste měli vytvářet svá sdělení. Kromě toho, jaký by měl být obsah těchto zpráv?

Tyto údaje zajistí, že budete vytvářet relevantní obsah pro správné publikum na základě důležitých demografických údajů, jako jsou jeho zájmy, poloha, pohlaví a volba životního stylu.

Přesto však tyto přehledy sledujte průběžně, je možné, že se jejich struktura bude během vývoje Vaší značky měnit. 

Metrika #3: Míra zapojení

Pokud má vaše firma účet na Twitteru, rozhodně musíte sledovat výsledky zapojení. Míra zapojení je přehledová metrika. Analýza těchto údajů vám prozradí, zda se vaše úsilí v oblasti sociálních médií vyplácí. A krásné na tom je, že existuje nespočet způsobů, jak mohou vaši sledující zapojit vaši značku.

Například když někdo klikne na odkaz, sleduje vás, retweetuje nebo použije váš hashtag značky.

Dá se to využít i mnoha dalšími způsoby, takže pokud chcete zjistit celkovou míru zapojení, přejděte na panel s tweety v nástroji Twitter Analytics a klikněte na položku Míra zapojení.

Metrika #4: Růst počtu sledujících

Každá online značka potřebuje své věrné sledující. Pokud však jejich počet neroste, vaše prodeje klesají. Čím větší publikum, tím větší dosah. Tudíž i větší šance na úspěšný prodej.

Pomocí analytiky Twitteru můžete sledovat, jak rychle a efektivně roste počet vašich sledujících. Vaše zpráva o sociálních médiích může obsahovat vaše výkony na týdenní bázi, počínaje prvním dnem.

Pečlivé sledování počtu sledujících vám může pomoci zůstat proaktivní a reagovat na případné citlivé tweety dříve, než se vymkne kontrole. Přesto, pokud stále potřebujete předložit obchodní argumenty pro rozšíření své přítomnosti na sociálních sítích, určitě tato metrika Vaše cíle podpoří.

Další platformu snad ani nemusíme propagovat. Je to místo, kde byste měli být, pokud chcete reprezentovat svou firmu a Vaše lidi. 

Kategorie #6: LinkedIn Metriky

Sledování výsledků na LinkedInu je nezbytné pro měření vašeho marketingového úsilí na sociálních médiích a poskytuje údaje, které potřebujete ke zlepšení návratnosti investic do sociálních médií a dosažení cílů v oblasti sociálních médií. 

LinkedIn se v průběhu let výrazně změnil a stal se sociální sítí pro B2B značky. Je to platforma, na které můžete najít špičkové talenty a ukázat svůj vliv v oboru.

Ve skutečnosti až neuvěřitelných 79 % marketérů tvrdí, že tato platforma je hlavním zdrojem pro vyhledávání lídrů generace.

 • Dojmy
 • CTR (míra prokliknutí)
 • Míra zapojení
 • Analýza podpory zaměstnanců

Abyste plně využili síly sítě LinkedIn však vyžaduje použít jinou strategii, než jaká funguje na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru.

Standardy obsahu na síti LinkedIn jsou mnohem vyšší a vyžadují, aby byl profesionálnější a dokonalejší. To však není jediná věc, která je na něm specifická. Tato platforma se také opírá o jedinečný soubor metrik.

Metrika #1: Dojmy

Při procházení aktualizovaného grafu metrik můžete získat další informace o sociálních sítích. Na základě časů a dat, kdy jsou vaše příspěvky na sociálních sítích častěji zobrazovány, můžete například určit nejlepší čas pro publikování a zpřesnit svůj plán zveřejňování. Dále můžete zjistit, jaké příspěvky na LinkedIn sponzorovat na základě toho, jaký typ obsahu sociálních médií je nejpoutavější. Kromě toho vám prohlížení dojmů ze sociálních sítí v průběhu času umožní zůstat přizpůsobiví  a rychle aktualizovat celkovou marketingovou strategii.

Má to však jeden háček. Vysoký počet dojmů neznamená, že si můžete sednout a dát nohy na stůl. Nesmíte se zapomenout podívat na následující tři metriky, abyste zjistili, jestli měl váš příspěvek u publika odezvu.

Metrika #2: CTR (míra prokliknutí)

LinkedIn počítá kliknutí, jestliže přihlášený člen klikne na váš příspěvek, název společnosti nebo logo. Interakce, jako jsou sdílení, reakce nebo komentáře, se do této metriky nezapočítávají.

CTR je metrika akcí, která vám poskytne panoramatický obraz o zapojení vašeho příspěvku. Jedná se o metriku zobrazenou v procentech. Počítá se jako podíl: počet kliknutí na váš příspěvek dělený počtem zobrazení.

Metrika #3: Míra zapojení

LinkedIn měří míru zapojení tak, že se sečte počet interakcí, kliknutí a získaných nových sledujících a vydělí je počtem zobrazení příspěvku. Vysoká míra zapojení vypovídá o relevanci a kvalitě vašeho obsahu.

Čím vyšší je míra zapojení, tím přesvědčivější je pro vaše publikum váš obsah.

Metrika #4: Analýza podpory zaměstnanců

Členové vašeho týmu jsou ambasadory vaší značky. A pokud se vaše společnost o své zaměstnance dobře stará, bude to na nich znát. Na stránce nápovědy LinkedIn se píše, že analýza podpory zaměstnanců představuje pro správce stránek příležitost vyhodnotit trendy v tom, jak zaměstnanci a členové interagují s obsahem navrženým zaměstnancům na kartě Moje společnost. Údaje zahrnují takové metriky, jako je počet doporučení a doporučení lidí připojených ke stránce LinkedIn vaší společnosti. Nebo počet komentářů uživatelů k příspěvkům od zaměstnanců.

Pomalu se blížíme na konec seznamu platforem sociálních médií. Bylo by velkou chybou nezmínit platformu, která umožňuje šíření lásky k videu a hudebnímu obsahu. 

Kategorie #7: YouTube Metrics

Jestliže chcete být na YouTube úspěšní, musíte znát recept na úspěšné video. Částečně to znamená porozumět počtu odběratelů, době sledování, dosahu publika, udržení, míře proklinutí a zdroji návštěvnosti.

Pokud chcete svůj kanál na YouTube rozvíjet, zde jsou čtyři nejdůležitější metriky pro sledování míry růstu sledovanosti.

 • Počet odběratelů
 • Míra zobrazení a prokliknutí
 • Zapojení
 • Doba sledování

Každý den lidé na YouTube nahrají více než 700 000 hodin videí, ale jen velmi malý počet z nich vzbudí zájem uživatelů. Abyste mohli měřit úspěch své značky na YouTube, musíte porozumět metrikám v rámci služby YouTube Analytics.

Metrika #1: Počet odběratelů

Odběratel je upozorňován na nový obsah na vašem kanálu, což mu usnadňuje sledování vašich videí a zvyšuje počet zhlédnutí. Odběratelé mají tendenci sledovat dvakrát více videoobsahu než běžní diváci.

Metriky získaných a ztracených odběratelů hovoří samy za sebe a umožňují vám vyhodnotit, která videa, místa a časy vedou k zisku nebo naopak ztrátě odběratele. Přehled odběratelů YouTube vám po každém videu zobrazí stav seznamu odběratelů, takže budete schopni rozklíčovat, která videa přitahují nové odběratele. Tím, že upřednostníte zájmy svých odběratelů, například vytvořením vlastních webinářů, vytvoříte videa, která chtějí vidět, prodloužíte dobu sledování a posílíte své pozice ve vyhledávačích.

Metrika #2: Míra zobrazení a prokliknutí

Míra prokliknuzí na video vám řekne, jak často uživatelé na vaše video klikají. Vyčísluje vaše zobrazení na zhlédnutí. Podobně jako u reklamy na Facebooku platí, že na každý stanovený počet lidí, kteří viděli vaše video ve svém feedu, na něj určitý počet kliknul.

Jak přimět své sledující ke kliknutí? Ve hře je mnoho faktorů: může to být zajímavý název videa nebo miniatura se správnými informacemi. 

Pochopení míry zobrazení a prokliknutí Vám pomůže vystoupit z řady. Využijte tato zjištění k optimalizaci marketingových materiálů, aktualizujte loga svého kanálu a další prvky značky podle toho, co se divákům líbí.

Metrika #3: Zapojení

Lajky, dislajky, komentáře a počty sdílení poskytují marketérům neocenitelné kvalitativní údaje o zapojení.

Pokud uživatelé něco sdílí, tak tím veřejně projevují svou důvěru a podporu a chtějí obsah šířit do své online sítě.

Komentáře mohou ukázat intenzitu emocí diváků po zhlédnutí vašeho videa. Na základě lajků a dislajků si můžete vyvodit, jaká témata videí nejlépe působí u konkrétního publika. Chcete-li zjistit metriky zapojení vašich videí, přejděte na stránku YouTube Interactions Report (reporty interakce na YouTubu).

Metrika #4: Doba sledování

Metrika doby sledování YouTube ukazuje, kolik času lidé strávili sledováním videa. Je to zásadní metrika, kterou je třeba sledovat, protože doba sledování hraje významnou roli v algoritmu YouTube. Videa s delší dobou sledování se přednostně zobrazují na prvních místech ve výsledcích vyhledávání a doporučeních od YouTube, což vašemu kanálu přináší nové potenciální publikum. Algoritmus předpokládá, že čím více zhlédnutí video získá, tím je užitečnější a zajímavější.

Tuto metriku snadno najdete v přehledu doby sledování. Ukáže vám množství zhlédnutí, které vaše videa v průběhu času získala. Můžete také výsledky filtrovat pro jednotlivá videa podle doby sledování a seskupovat videa podle témat, stylů a délek, abyste zjistili, které jsou nejpoutavější typy videí.

Kategorie #8: Negativní Metriky

Ačkoli se tyto metriky jmenují „negativní“, neznamená to, že je nemáte sledovat. Naopak, je třeba zůstat ve střehu při jakýchkoli změnách těchto čtyř metrik:

 • Analýza sentimentu
 • Míra odchodu klientů
 • Ztráta sledujících nebo odběratelů
 • Negativní recenze

Tyto čtyři negativní metriky sociálních médií nebudou při reportech působit příliš povzbudivě nebo motivačně. Mohou však zavčasu upozornit na kámen úrazu u Vašich kampaní na sociálních médiích a pomoct implementovat případné změny.

Metrika #1: Analýza sentimentu

V informacích je síla. Musíte vědět, co lidé říkají o vaší značce. Sentiment na sociálních sítích je souhrn pocitů, názorů a emocí, které mají lidé vůči vaší značce na sociálních sítích. Je to objektivní interpretace toho, co představují všechny komentáře, @-odkazy a sdílení.

Chcete-li zjistit, na kterém místě na spektru pozitivních nebo negativních emocí se Vaše značka nachází, musíte analyzovat tento počet konverzí. Analýza sentimentu vyžaduje shromažďování a analýzu informací v příspěvcích, které lidé sdílejí o vaší značce na sociálních sítích.

Analýza sentimentu je důležitá, protože vás přiblíží k pochopení vašeho publika, můžete zlepšit svůj přístup k zákazníkům, zlepšit služby zákaznického servisu a zapojení zákazníků spolu s vývojem produktů. Nejlepší způsob, jak přistoupit k provádění takové analýzy je použít speciálního nástroje pro analýzu sociálních médií.

Metrika #2: Míra odchodu klientů
Míra odchodu zákazníků, známá také jako míra úbytku, je procento zákazníků, kteří po určité době přestanou se společností spolupracovat. Každé odvětví má své vlastní měřítko míry odchodu. Chcete-li vypočítat míru odchodu, vezměte údaj o počtu klientů, o které jste přišli v posledním čtvrtletí, a vydělte je počtem nových přihlášených. Výsledné procento je vaše míra odchodu. Například společnost, která v minulém čtvrtletí začala s 500 zákazníky a ztratila jich deset, bude mít míru odchodu 2 %.

Metrika #3: Ztráta sledujících nebo odběratelů

Mít velké množství sledujících na sociálních sítích je sice skvělé, ale pokud se nezapojují, jsou vám k ničemu. Neangažovaní uživatelé samozřejmě začnou z vašeho seznamu sledujících nebo odběratelů vypadávat. Je přirozená, že dochází k určitému úbytku. Je však nezbytné pochopit, proč vaši sledující odcházejí, abyste mohli získat nové. Jedním z nejlepších způsobů, který vám pomůže se zlepšit, je zeptat se svého publika, jaký typ obsahu, jak často a v jaké formě by rádi dostávali.

Metrika #4: Negativní recenze

Když někdo internetu zveřejní negativní recenzi, může si ji zobrazit prakticky celý svět. Špatné reference se šíří rychle a mohou mít zásadní dopad na pověst vaší značky. Bohužel nemůžete nijak zabránit tomu, aby někdo zveřejnil negativní hodnocení vaší firmy. Existuje však správný způsob, jak se k negativním recenzím postavit a získat zpět kontrolu nad svou pověstí. Mezi tyto věci patří rychlá a přiměřená reakce, převedení této konverzace mimo internet a zveřejnění některých pozitivních referencí na vašich stránkách.

Když na negativní recenze vhodně (a rychle) zareagujete, ukážete svým klientům i potenciálním zákazníkům, jakou zkušenost mohou od vaší značky očekávat. To je správný způsob, jak se chovat na sociálních sítích, které byly za tímto účelem vyvinuty. 

Stáhněte si naši šablonu pro metriky sociálních sítí zdarma

Sledování důležitých metrik sociálních médií je nezbytné k tomu, abyste věděli, co se děje s Vaší značkou na online půdě a mohli tyto informace předávat ostatním týmům. Abychom vám pomohli urychlit vývoj strategie pro sociální sítě, vytvořili jsme tuto praktickou šablonu na reporty o metrikách sociálních sítí.

Zavedený způsob sledování a vykazování online výkonnosti zefektivní vaše procesy a zajistí, že budou fungovat jako švýcarské hodinky. 

A teďka zpátky k Vám

Sledování a monitorování úspěchu nebo neúspěchu vaší značky na sociálních sítích může být velice náročné. V konečném důsledku se však tvrdá práce vždy vyplatí. Pokud víte, jak sledovat metriky sociálních médií, máte svou strategii sociálních médií pod kontrolou.

Doufáme, že definice metrik sociálních médií, které jsme sdíleli, byly snadno zapamatovatelné a důležitost sledování těchto metrik – bylo jasně a stručně vysvětleno. Nejenže budete schopni doložit své klíčové ukazatele výkonnosti, ale budete také schopni pracovat na zlepšení své celkové strategie na sociálních médiích a rozvíjet se jako odborník v oblasti digitálního marketingu ve vaší organizaci.

Existuje mnoho platforem sociálních médií, ale ty nejpopulárnější - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a YouTube – ty nesmí Vaše firma vynechat. Nezapomeňte však, že i když se všechny tyto platformy nazývají shodně jako sociální sítě, každá z nich vyžaduje individuální přístup k interpretaci jejich dat. 

Doufáme, že vám naše šablona usnadní práci při sledování metrik sociálních médií. A kdyby náhodou, náš blog je skvělým zdrojem inspirace a hledání odpovědí na vaše nejzáludnější otázky týkající se digitálního marketingu. 

Kompletní seznam metrik Sociálních sítí (a šablona pro reporty)

Hledáte nejlepší metriky sociálních sítí, kter dáte do svých reportů o sociálních sítí? Zde je kompletní seznam metrik spolu s šablonou zdarma ke stažení.

25 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro malé a střední...

Vytvořili jsme seznam 25 nástrojů pro správu sociálních médií pro různé velikosti společností, rozpočty a další. Najděte si v našem seznamu pro rok 2021 nástroj, který je pro vás nejlepší
24 nejlepších nástrojů pro analýzu sociálních médií pro rok 2021 [zdarma i placené] 25 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro malé a střední podniky [Seznam pro rok 2021]